Mesken Borç Sorgulama

BORÇ SORGULA

Lütfen Aidatlarınızı

Her Ayın 25'ine Kadar

Ödeyiniz.

Teşekkür Ederiz.

Günün Sözü

En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur.
Kemal Atatürk - 1922
Akhisar Tarihçe

M.Ö. 14. yüzyılda İskitlerle birlikte akınlar yapmakta olan bir amazon kolunun Lidya’ya uzadığı ve Kraliçeleri Myrine tarafından Akhisar’la Dikili arasında bazı kasabalar kurulduğu, bunlardan bir tanesine kendi adını verdiği ve Akhisar’ın bir amazon karargahı halinde küçük bir kasaba olarak kurulduğu belirtilmektedir. Aradan 1300 yıl geçtikten sonra M.Ö.24 yılında bir deprem sonucunda yıkılan bu kasaba amazon komutanlarından Tyatirin adını taşımaktaydı. Tyatirin kuruluşundan sonra Helen Rumları tarafından başka isimlerle anıldı. Örneğin: Polonya, Ohipko, Semiramis gibi.

Akhisar tarih boyunca Hititler, Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. Lidyalılar zamanında senatosuyla, kalabalık nüfusuyla ve zenginliğiyle önemli bir şehir olmuştur.

 

Bizans imparatoru Konstantin tarafından Gölmarmara’ya sürülen Tyeder, Akhisar’ın şimdiki istayonla hastane arasına beyaz bir kale yaptırmasıyla birlikte, eski Tyatir (Thyateria veya Thyatira) adı Aspro-kastro oldu. ASPRO (ak) KASTRO (hisar) demektir.1307 yılında Türklerin yönetiminer geçince, Aspro-kastro adı Türkçeleştirilerek AKHİSAR oldu.1390 yılında Akhisar, Osmanlı Türklerinin yönetimine geçti.1923 yılına kadar Saruhan Sancağı’nın kazası olarak yönetildi.1923 yılında Saruhan vilayet olduğundan ona bağlı kaldı.1927 yılında Saruhan Vilayet’nin adı Bakanlar Kurulunca Manisa Vilayeti olarakdeğiştirildi.Akhisar’da,Manisa Vilayetinin kazası oldu.

 

Birinci Dünya Savaşından önce nüfusu 12.000 kadar olup,yüzde 75’inden fazlasını Türkler, geri kalanını ise Rum ve Ermeniler meydana getiriyordu.1919-1922 yılları arasında  yunan işgali altında kaldı.6 eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu.Şehri terk eden Rum ve Ermenilerin yerine iskan edilen Rumeli Türkleri ile Yugoslavya’dan gelen Türk göçmenleri nüfusu hızla artırarak 1927’de Akhisar’ın nüfusunun 18.000 ulaşmasını sağladı.

 

Akhisar Kronolojisi

M.Ö. 3000 - 2000

İlk Tunç Çağı

M.Ö. 2000 - 1200

Orta - Son Tunç Çağlar

M.Ö. 1200 - 680

Frigler Dönemi

M.Ö. 680 - 547

Lidya Krallığı Dönemi

M.Ö. 547 - 334

Persler Dönemi

M.Ö. 334 - 281

İskender Dönemi

M.Ö. 281 - 190

Seleukos Krallığı Dönemi

M.Ö. 190 - 129

Bergama Krallığı Dönemi

M.Ö. 129 - M.S. 395

Romalılar Dönemi

395

Bizans Egemenliği' nin Başlaması

1313

Saruhan Bey'in Manisa' yı beylik merkezi yapması ile Saruhanoğulları Beyliği Dönemi'nin başlaması

1390

I. Beyazıt' ın Saruhanoğulları Beyliği'ne son vermesi ile bölgenin Osmanlı topraklarına katılması

1402

Timur'un Saruhanoğulları Beyliğ'ni canlandırması

1410

Çelebi Sultan Mehmed'in Saruhanoğulları Beyliği'ne kesin olarak vermesi

5 Haziran 1919

Yunanlıların Akhisar'ı işgal etmesi

10 Haziran 1919

Kuva-yı Milliye' nin Yunanlıları Akhisar' dan çekilmek zorunda bırakması

22 Haziran 1920

Akhisar' ın ikinci kez işgali

6 Eylül 1922

Akhisar' ın Yunan işgalinden kurtulması

 

Site Yönetim Programı Arne Bilgisayar Tarafından Sağlanmaktadır.